• Đường Mỏ Bạch, TP Thái Nguyên
  • 0963 900 879 | 0392 900 879
  • hotro@jobs.edu.vn
VISA ĐẶC ĐỊNH LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP VISA ĐẶC ĐỊNH?

VISA ĐẶC ĐỊNH LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP VISA ĐẶC ĐỊNH?