ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUẢNG TÂY

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUẢNG TÂY

Đại học Sư phạm Quảng Tây là một trường Đại học với nhiều chương trình giảng dạy; chuyên ngành Sư phạm và các chuyên ngành khác cũng đều được giảng dạy chu đáo.

Đào tạo ngoại ngữ, Du học có học bổng và kết nối việc làm quốc tế

Website jobs.edu.vn cung cấp các thông tin về chương trình đào tạo ngoại ngữ, tìm kiếm học bổng du học, kết nối việc làm và tư vấn tuyển sinh chất lượng hàng đầu Việt Nam. Hệ thống cung cấp tài liệu đa dạng, cập nhật thông tin du học, thực tập nghề nghiệp, thông tin học bổng...vv