• Đường Mỏ Bạch, TP Thái Nguyên
  • 0963 900 879 | 0392 900 879
  • hotro@jobs.edu.vn
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XIN CẤP THƯ GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG KỲ NGHỈ TẠI ÚC

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XIN CẤP THƯ GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG KỲ NGHỈ TẠI ÚC