THÔNG TIN VỀ KỲ THI YLE (YOUNG LEARNER ENGLISH) - Starters, Movers and Flyers

YLE (Young Learners English) là kỳ thi Tiếng Anh Thiếu Nhi lứa tuổi từ 7 – 12 của Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge. Kỳ thi bao gồm một chuỗi các bài thi tiếng Anh vui nhộn, tạo hứng thú, được thiết kế đặc biệt cho lứa tuổi thiếu nhi.

Hàng ngàn phụ huynh trên khắp thế giới đã chọn những kỳ thi này để biết được chính xác năng lực tiếng Anh của con em mình dựa trên các tiêu chí chuẩn quốc tế.

Kỳ thi YLE bao gồm ba bài thi với 03 cấp độ: Starters (PreA1), Movers (A1) và Flyers (A2). Tham gia kỳ thi mang lại những lợi ích cho các em:

  • Là cách tuyệt vời để khuyến khích các em học tiếng Anh;
  • Đem lại cho các em một nền tảng vững chắc trong việc học tiếng Anh quốc tế;
  • Giúp phụ huynh nhìn thấy sự tiến bộ trong học Anh ngữ của các em;
  • Công cụ khách quan giúp phụ huynh đánh giá sự tiến bộ của các bé và thành công của chương trình đào tạo Anh ngữ;
  • Sự chuẩn bị hoàn hảo cho các kỳ thi tiếng Anh Cambridge ở các cấp độ cao hơn.

Nhập thông tin để nhận tư vấn miễn phí