Tìm việc làm Giáo dục/Đào tạo Hà Nội, Tuyển nhân sự Giáo dục/Đào tạo Hà Nội

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Ngành nghề: Giáo dục/Đào tạo, Tỉnh/Thành phố: Hà Nội. Có 11 tin tuyển dụng.

Tìm việc làm Giáo dục/Đào tạo Hà Nội, Tuyển nhân sự Giáo dục/Đào tạo Hà Nội

[HN] 02 Giảng Viên Dạy Tiếng Nhật

[HN] 02 Giảng Viên Dạy Tiếng Nhật

Mô tả chi tiết công việc * CÔNG VIỆC - Giảng dạy các lớp Tiếng Nhật ở Công ty - Chuẩn bị tài liệu giảng dạy, nội dung giảng dạy - Làm báo cáo tuần, báo cáo tháng về lớp học - Đánh giá học viên t...
Nhân Viên Đào Tạo Và Văn Hóa

Nhân Viên Đào Tạo Và Văn Hóa

Mô tả chi tiết công việc * Công tác đào tạo - Kết hợp với các BP Phân tích nhu cầu đào tạo của các BP để xây dựng kế hoạch và mục tiêu đào tạo hàng năm. - Thiết lập, hướng dẫn và kiểm soát việc thự...
Giám Đốc Đào Tạo (Học viện IIG)

Giám Đốc Đào Tạo (Học viện IIG)

Mô tả chi tiết công việc * ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIỆN IIG ACADEMY - Tham mưu cho BGĐ Học viện IIG về chiến lược phát triển sản phẩm đào tạo của Học viện. - Tham gia nghiên cứu, đánh giá...
Chuyên Viên Đào Tạo Kỹ Năng Mềm

Chuyên Viên Đào Tạo Kỹ Năng Mềm

1. Mô tả chi tiết công việc - Đào tạo kỹ năng mềm, kiến thức, sản phẩm cho khối Cửa hàng - Xây dựng tài liệu đào tạo. - Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn 2. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - C...
Chuyên viên Đào tạo

Chuyên viên Đào tạo

1. Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức các buổi đào tạo theo lịch, đảm bảo mọi nhân viên đều được đào tạo theo kế hoạch. - Lập kế hoạch đào tạo, xây dựng bài giảng đào tạo cho team telesales, CSKH,...
GIẢNG VIÊN KỸ THUẬT

GIẢNG VIÊN KỸ THUẬT

Mô tả chi tiết công việc - Xây dựng chương trình, nội dung mảng công nghệ - kỹ thuật (mạng, hệ thống, bảo mật …) theo yêu cầu - Trực tiếp giảng dạy các nội dung công nghệ - kỹ thuật - Phối hợp xây ...
Trưởng Trung Tâm Đào Tạo

Trưởng Trung Tâm Đào Tạo

Mô tả chi tiết công việc - Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo về kiến thức và kỹ năng cho nhân viên trong toàn hệ thống - Chủ trì việc xây dựng tài liệu đào tạo về các ...
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Mô tả chi tiết công việc - Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành công việc của nhân viên trong phòng - Xây dựng giáo trình đào tạo và quy trình đào tạo, tái đào tạo cho nhân viên trên toàn hệ thố...
GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO

GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO

1. Mô tả chi tiết công việc - Rà soát, lập kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực toàn công ty theo mục tiêu đề ra. - Kế hoạch phân bổ cho Khối Văn Phòng (bao gồm quản lý) (30%), Khối dịch vụ kh...
Chuyên Viên Đào Tạo

Chuyên Viên Đào Tạo

1. Mô tả chi tiết công việc - Tham gia xây dựng kế hoạch, triển khai nghiên cứu và phát triển các chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo về kỹ năng bán hàng ,kỹ năng Chăm sóc khách hàng, kỹ năng m...
Trưởng Trung Tâm Đào Tạo

Trưởng Trung Tâm Đào Tạo

1. Mô tả chi tiết công việc - Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo về kiến thức và kỹ năng cho nhân viên trong toàn hệ thống - Chủ trì việc xây dựng tài liệu đào tạo về c...
Quý khách muốn nhanh chóng tìm được việc làm ? Click vào đây để đăng hồ sơ ứng viên