Tài liệu ôn thi công chức các Sở/Ban/Ngành 2018

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển công chức quan trọng sắp tới, các bạn hãy tham khảo bộ tài liệu ôn thi cực hot dưới đây nhé.

Tổng hợp danh mục tài liệu ôn thi tuyển công chức

I. Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung.

Download tại đây

II. Tài liệu ôn tập các môn nghiệp vụ chuyên ngành

 1. Ngành Công thương, mã ngành COTH
 2. Ngành Giao thông vận tải, mã ngành GITH
 3. Ngành Kế hoạch Đầu tư, mã ngành
 4. Ngành Lao động - Thương binh - Xã hội, mã ngành KEHO
 5. Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mã ngành LADO
 6. Ngành nội vụ , mã ngành NOVU
 7. Ngành Khoa học Công nghệ, mã ngành KHHO
 8. Ngành Tài chính Kế toán, mã ngành TACH
 9. Ngành Tài nguyên và Môi trường, mã ngành TANG
 10. Ngành Tư pháp, mã ngành TUPH
 11. Ngành Thanh tra , mã ngành THTR
 12. Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch, mã ngành VAHO
 13. Văn phòng HĐND, UBND, mã ngành VAPH
 14. Ngành Xây dựng, mã ngành XADU
 15. Ngành Công nghệ thông tin, mã ngành CNTT

Download tại đây