CHUẨN BỊ CHO KỲ THI TIẾNG ANH YLE (YOUNG LEARNER ENGLISH): Starters, Movers and Flyers

Đề thi mẫu YLE cấp độ Starters, Movers, Flyers:

Bài thi mẫu của YLE:

1.     YLE Staters: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/starters/preparation/2018-update/.

2.     YLE Movers: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/movers/preparation/2018-update/.

3.     YLE Flyers: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/flyers/preparation/2018-update/.

Lưu ý cho thí sinh trước khi thi YLE (Starters, Movers, Flyers):

  • Bài thi Đọc và Viết:

Đối với bài thi Đọc và Viết, các bạn thí sinh chỉ cần chuẩn bị 1 chiếc bút chì hoặc bút bi/ bút mực thông thường.

Bài thi Đọc và Viết được chấm như nào?: Đơn vị Khảo thí Ủy quyền sẽ gửi bài làm của các bạn thí sinh đến Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge và những bài làm đó sẽ được chấm một cách cẩn thận bởi Hội đồng Giám khảo.

  • Bài thi Nghe:

Đối với bài thi Nghe, các bạn thí sinh phải nhớ mang theo bút màu (bao gồm các màu đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, vàng, cam, hồng, tím, đen, nâu và xám) cùng với 1 chiếc bút chì/ bút mực thông thường.

Bài thi Nghe được chấm như nào?: Đơn vị Khảo thí ủy quyền sẽ gửi bài làm của các bạn thí sinh đến Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge và những bài làm đó sẽ được chấm một cách cẩn thận bởi Hội đồng Giám khảo. Trong hâu hết các phần thi, những chữ đánh vần phải đúng 100%. Riêng phần số 2, chỉ một số từ không được phát âm rõ trong băng nghe mới chấp nhận việc thí sinh viết sai chính tả.

  • Bài thi Nói:

Đối với bài thi Nói, các bạn thí sinh không cần mang theo gì cả.

Bài thi Nói được chấm như nào?: Giám khảo hỏi thi Nói sẽ chấm trực tiếp, rồi gửi kết quả đó cùng với bài làm Nghe, Đọc và Viết tới Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge. 

Nhập thông tin để nhận tư vấn miễn phí