Việc làm Công chức - Viên chức

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giảng viên năm học 2017-2018 (Đợt 2)

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển số lượng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ ở các khoa với các ngành/chuyên ngành sau:

Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên năm 2017 - Đợt 1

Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên năm 2017 - Đợt 1

Thông báo số 09/TB-HĐTD thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên năm 2017 - Đợt 1

UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2017

Căn cứ Thông báo số 3032/TB-SNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc tuyển dụng công chức năm 2017 tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.