Luyện chứng chỉ quốc tế tiếng Nhật

3 kỳ thi năng lực tiếng Nhật cơ bản nhất định bạn phải biết

3 kỳ thi năng lực tiếng Nhật cơ bản nhất định bạn phải biết

Tiếng Nhật là một phần vô cùng quan trọng trong quá trình thi tuyển đơn hàng xuất khẩu lao động hay du học Nhật Bản.

Những thông tin cần biết về kỳ thi năng lực tiếng Nhật N2

Những thông tin cần biết về kỳ thi năng lực tiếng Nhật N2

N2 là chứng chỉ tiếng Nhật cao thứ 2 sau N1. Việc thi lấy chứng chỉ nhằm đánh giá năng lực tiếng Nhật của người học. Nếu đạt được chứng chỉ N2 trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật thì bạn quả là đáng ngưỡng mộ đấy.

Tìm hiểu các chứng chỉ tiếng Nhật

Tìm hiểu các chứng chỉ tiếng Nhật

Chứng chỉ tiếng Nhật là chứng nhận vượt qua một kỳ thi năng lực tiếng Nhật mà bạn tham gia.