Kết nối việc làm trong nước

Sáng kiến kinh nghiệm như gà đẻ trứng

08/02/2018

Đã từ lâu, việc viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hằng năm là vấn đề nan giải trong ngành giáo dục. Giáo viên đã không còn "mặn mà" với việc năm nào cũng phải viết SKKN với hình thức như một công trìn...