Kết nối việc làm trong nước

Gỡ rào cản ngôn ngữ cho trẻ dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1

20/06/2018

Để khắc phục tình trạng này, các trường mầm non ở vùng DTTS đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc cho trẻ ra lớp sớm và dạy tiếng Việt trước khi vào lớp 1. Tuy nhiên, ngôn ngữ vẫn là rào cản khó vượt ...