Giúp việc tại Đài Loan có được trả phí an toàn lao động?

Hiện nay, thị trường tiếp nhận lao động Đài Loan đã có những thay đổi nhất định về giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại đây. Cụ thể nhất là, đối với những ngành điều dưỡng và giúp việc

Thời gian làm việc tối đa của lao động giúp việc Đài Loan đã tăng lên là 14 năm, bên cạnh đó, chủ sử dụng lao động bắt buộc phải đóng phí an toàn lao động cho lao động của thuộc quyền sử dụng của họ.

Áp dụng theo luật mới quy định tại Đài Loan, các đối tượng có thu nhập thấp, không ổn định hay không có khả năng chi trả cho bên môi giới lao động thì chủ sử dụng lao động sẽ phải trả 2.000 Đài tệ/tháng cho phí an toàn lao động, đó là trong trường hợp lao động có thể chứng minh mình thuộc đối tượng thu nhập thấp.

Theo những chủ sử dụng lao động ủng hộ Luật mới cho rằng việc giữ lại lao động điều dưỡng, giúp việc làm việc lâu năm, có bề dày kinh nghiệm, tay nghề trong công việc rất quan trọng. Bên cạnh đó, họ cũng đưa ra các dự định dài hạn về quy định chính sách nhập cư cho lao động nước ngoài nhằm tạo điều kiện cho lao động nước ngoài làm việc được lâu dài tại Đài Loan.

Nhưng những việc liên quan đến quyền lợi, pháp luật đất nước và con người thì không thể nói là có thể thực hiện ngay trong vài ngày được.

Đảng đối lập tại Đài Loan thì không ủng hộ luật mới được thực hiện, bởi vì sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn để lao động nước ngoài trở thành người nhập cư tại Đài Loan. Nhưng phía Đảng dân chủ tiến bộ lại cho rằng lao động nước ngoài cần phải có các kỹ năng đặc biệt về kinh nghiệm cũng như tay nghề tỏng việc làm thì mới được gia hạn giấy phép hoặc nhập cư. Để có thể thống nhất những ý kiến giữa các Đảng về chính sách mới này cần phải có thời gian, rồi sau đó mới có thể đưa ra những chính sách hợp lý nhất đối với những điều kiện cho lao động nước ngoài tới Đài Loan làm việc.

Đến cuối tháng 10/2014, Bộ lao động Đài Loan đã thống kê được tổng số lao động Việt làm việc giúp việc, điều dưỡng ở Đài Loan là 215.000 ngàn lao động, chiếm đến 90% trong tổng số lao động điều dưỡng, giúp việc tại Đài Loan.

Từ việc mở cửa của Đài Loan, lao động Việt đã có cơ hội có nhiều việc làm. Nhưng, đây cũng chính là thách thức lớn đối với những cơ quan ban ngành trong việc quản lý lao động Việt ở nước ngoài.

Sưu tầm

Nhập thông tin để nhận tư vấn miễn phí