Danh sách doanh nghiệp tuyển dụng

5 Nhà tuyển dụng.

IEEP

IEEP

Demo
  • Loại hình :
  • Địa chỉ : Thái Nguyên, Thái Nguyên 04/02/2020
Trung tâm đào tạo & Phát triển quốc tế - Trường đại học Nông Lâm

Trung tâm đào tạo & Phát triển quốc tế - Trường đại học Nông Lâm

  • Loại hình :
  • Địa chỉ : Thái Nguyên, Thái Nguyên 12/11/2019
Tổ chức tầm nhìn thế giới

Tổ chức tầm nhìn thế giới

  • Loại hình :
  • Địa chỉ : Hoàn Kiếm, Hà Nội 06/04/2018
Công ty CP Giáo dục Quốc tế

Công ty CP Giáo dục Quốc tế

Công ty chuyên đào tạo các chứng chỉ Quốc tế về Ngoại ngữ và Tin học
  • Loại hình :
  • Địa chỉ : Thái Nguyên, Thái Nguyên 27/01/2018
Công ty cung cấp Trà

Công ty cung cấp Trà

Chuyên cung cấp Trà sạch
  • Loại hình :
  • Địa chỉ : Thái Nguyên, Thái Nguyên 22/01/2018