Đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 THPT Lương Thế Vinh lần 1

Dưới đây là đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội tổ chức thi thử lần 1 có đáp án.

Đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 THPT Lương Thế Vinh lần 1

Câu 17. Cho khối chóp S.ABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau và SA = a, SB = 2a, SC = 3a. Thể tích của khối chóp S.ABC là

Câu 48. Bạn An có một cốc giấy hình nón với đường kính đáy là 10cm và độ dài đường sinh là 8cm. Bạn dự định đựng một viên kẹo hình cầu sao cho toàn bộ viên kẹo nằm trong cốc (không phần nào của viên kẹo cao hơn miệng cốc). Hỏi bạn An có thể đựng được viên kẹo có đường kính lớn nhất bằng bao nhiêu?

De thi thu THPTQG mon Toan 2020 THPT Luong The Vinh lan 1