Đề thi thử THPTQG môn Sinh THPT Chuyên Lào Cai 2020

Đáp án và đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2020 trường THPT Chuyên Lào Cai được cập nhật dưới đây

Đề thi thử THPTQG môn Sinh THPT Chuyên Lào Cai 2020

Câu 110. Xét các kết luận sau đây:

I. Liên kết gen hoàn toàn không làm xuất hiện biến dị tổ hợp.

II. Các gen trên 1 NST càng nằm ở vị trí gần nhau thì tần số hoán vị gen càng cao.

III. Số lượng gen nhiều hơn số lượng NST nên liên kết gen là phổ biến.

IV. Số nhóm gen liên kết bằng số NST đơn có trong tế bào sinh dưỡng. Có bao nhiêu kết luận sai?

De thi thu THPTQG mon Sinh THPT Chuyen Lao Cai 2020