Đề thi thử THPTQG 2020 môn Toán THPT Thanh Miện lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 trường THPT Thanh Miện, tỉnh Hải Dương tổ chức thi thử lần 1.

Đề thi thử THPTQG 2020 môn Toán THPT Thanh Miện lần 1

Câu 6: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 2a . Một mặt phẳng đi qua trục của hình trụ và cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông. Thể tích khối trụ đã cho là:

Câu 16: Một bình đựng 8 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Xác suất để có đƣợc ít nhất hai viên bi xanh là bao nhiêu?

De thi thu THPTQG 2020 mon Toan THPT Thanh Mien lan 1