Đề thi thử THPTQG 2020 môn Toán THPT Hà Trung lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 trường THPT Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa tổ chức thi thử lần 1

Đề thi thử THPTQG 2020 môn Toán THPT Hà Trung lần 1

Câu 16: Xét các mệnh đề sau trong không gian hỏi mệnh đề nào sai?

A. Mắt phẳng (P) và đường thẳng a không nằm trên (P) cùng vuông góc với đường thẳngb song song với nhau

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 mặt phẳng thì song song với nhau.

C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

D. Hai mắt phẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 đường thẳng thì song song với nhau.

De thi thu THPTQG 2020 mon Toan THPT Ha Trung lan 1