Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 THPT Thạch Thành 3 lần 2

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 năm học 2019 - 2020 môn Toán trường THPT Thạch Thành 3, Thanh Hóa.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 THPT Thạch Thành 3 lần 2

Câu 43. Bà chủ khách sạn trên đèo Mã Pì Lèng muốn trang trí một góc nhỏ trên ban công sân thượng cho đẹp nên quyết định thuê nhân công xây một bức tường gạch với xi măng (như hình vẽ), biết hàng dưới cùng có 500 viên, mỗi hàng tiếp theo đều có ít hơn hàng trước 1 viên và hàng trên cùng có 1 viên . Hỏi số gạch cần dùng để hoàn thành bức tường trên là bao nhiêu viên ?

De thi thu THPT Quoc gia mon Toan 2020 THPT Thach Thanh 3 lan 2