Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán THPT Nguyễn Quán Nho

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán trường THPT Nguyễn Quán Nho, Thanh Hóa.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán THPT Nguyễn Quán Nho

Câu 11. Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 5 học sinh vào 5 ghế xếp thành một dãy?

A. 120.     B. 240 .    C. 90.        D. 60 .

Câu 25 . Một người dùng một cái ca hình bán cầu có bán kính là 3cm để múc nước đổ vào trong một thùng hình trụ chiều cao 3cm và bán kính đáy bằng 12cm. Hỏi người ấy sau bao nhiêu lần đổ thì nước đầy thùng? (Biết mỗi lần đổ, nước trong ca luôn đầy)

De thi thu THPT Quoc gia 2020 mon Toan THPT Nguyen Quan Nho