Đề thi thử THPT QG 2020 môn Toán Chuyên Quang Trung lần 2

Tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán trường THPT Chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước tổ chức thi thử lần 2 năm 2020 có đáp án.

Đề thi thử THPT QG 2020 môn Toán Chuyên Quang Trung lần 2

Câu 4. Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 2a . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

Câu 8 . Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

De thi thu THPT QG 2020 mon Toan Chuyen Quang Trung lan 2

De thi thu THPT QG 2020 mon Toan Chuyen Quang Trung lan 2