Đề thi thử môn Toán THPTQG 2020 THPT Đông Sơn 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán trường THPT Đông Sơn 1, tỉnh Thanh Hóa.

Đề thi thử môn Toán THPTQG 2020 THPT Đông Sơn 1

Câu 5: Diện tích xung quanh hình trụ bằng:

A. Tích của chu vi đáy với độ dài đường cao của nó.

B. Một nửa tích của chu vi đáy với độ dài đường cao của nó.

C. Một nửa tích của chu vi đáy với độ dài đường sinh của nó.

D. Tích của nửa chu vi đáy với độ dài đường sinh của nó.

Câu 6: Một hình nón có đường sinh bằng 5a và bán kính đáy bằng 4a. Thể tích của khối nón bằng:

De thi thu mon Toan THPTQG 2020 THPT Dong Son 1