Đề thi thử môn Sử THPTQG 2020 THPT Chuyên Lào Cai

Đề thi thử THPT Quốc gia môn lịch sử trường THPT Chuyên Lào Cai năm học 2019 - 2020 có đáp án chi tiết.

Đề thi thử môn Sử THPTQG 2020 THPT Chuyên Lào Cai

Câu 6: Những thuận lợi cơ bản của dân tộc Việt Nam sau khi Cách mạng tháng Tám thành công là

A. nhân dân ta đã giành quyền làm chủ, đất nước được độc lập.

B. phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ phát triển ở nhiều nước tư bản.

C. đất nước được độc lập, nhân dân được tự do, Đảng đã nắm được chính quyền.

D. cách mạng nước ta có Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo.

De thi thu mon Su THPTQG 2020 THPT Chuyen Lao Cai