CẤU TRÚC BÀI THI YLE VÀ NHỮNG THAY ĐỔI TỪ NĂM 2018 CỦA TỪNG DẠNG BÀI THI

Kỳ thi YLE đánh giá 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết được thực hiện trên ba bài thi:
Bài thi Cấp độ STARTERS Cấp độ MOVERS Cấp độ FLYERS
Nghe 4 phần/ 20 câu hỏi

 

20 phút

5 phần/ 25 câu hỏi

 

25 phút

5 phần/ 25 câu hỏi

 

25 phút

Đọc, Viết 5 phần/ 25 câu hỏi

 

20 phút

6 phần/ 35 câu hỏi

 

30 phút

7 phần/ 44 câu hỏi

 

40 phút

Nói 4 phần

 

03 – 05 phút

4 phần

 

05 – 07 phút

4 phần

 

07 – 09 phút

Tổng thời gian thi 43 – 45 phút 60 – 62 phút 72 – 74 phút

 

Những thay đổi trong bài thi YLE: Starters, Movers, Flyers 2018

 

I. Cambridge English: Starters (Pre-A1 Starters)

Bài thi Phần Thay đổi trong bài thi 2018
Nghe Phần 1 Thay vì đặt các vật thể vào vị trí khác nhau trong bức tranh, các em sẽ nối tên với từng nhân vật xuất hiện trong tranh. Như vậy, theo format mới này, phần thi này ở cấp độ Starters sẽ giống với Phần 1 ở bài thi ở các cấp độ Movers và Flyers, tuy nhiên đánh giá ở cấp độ Pre- A1.
Đọc và Viết Phần 1 Bài thi sẽ bao gồm danh từ số ít và danh từ số nhiều.
Phần 4 Thí sinh sẽ điền vào chỗ trống trong đoạn văn thay vì các câu hỏi đố.
Nói Phần 1 Bài thi sẽ bao gồm 4 phần.  Phần mới này là sự kết hợp của Phần 1 và 2.
Phần 1 Giám khảo sẽ hỏi tên các thí sinh.
Phần  2 Phần này sẽ có câu hỏi bổ sung.  Các em sẽ nói về một bức tranh thay vì chỉ các vật trong bức tranh đó, ví dụ như câu hỏi: “Tell me about…”


II. Cambridge English: Movers (A1 Movers)

Bài thi Phần Thay đổi trong bài thi 2018
Nghe Phần 3 Thay vì nối các hoạt động với ngày trong tuần, thí sinh sẽ nối tên hoặc từ miêu tả với bức tranh phù hợp . Đây là phần thi tương tự với phần 3  trong bài thi  Flyers (tuy nhiên vẫn đánh giá ở cấp độ A1).
Phần 5 Thí sinh sẽ phải viết từ thay vì vẽ vật thể như trước đây.
Đọc và Viết Tổng số câu hỏi của bài thi Bài thi bao gồm 6 phần thi với 35 câu hỏi thay vì 40 câu theo phiên bản cũ.
Phần 1 Gồm có 5 câu hỏi, giảm 1 câu so với bài thi các năm trước.
Phần 3 Gồm có 6 câu hỏi, giảm 1 câu so với bài thi các năm trước..
Phần 5 Gồm có 7 câu hỏi, giảm 3 câu so với bài thi các năm trước..
Phần 6 Đây là phần thi viết mới thay thế cho phần 2 trong bài thi của phiên bản cũ.Thí sinh sẽ nhìn tranh và đọc các thông tin gợi ý để hoàn thành câu, trả lời câu hỏi và viết câu đầy đủ mô tả bức tranh.
Nói Phần 1 Giám khảo sẽ hỏi  tên và tuổi của thí sinh.
Phần 2 Giám khảo sẽ gợi ý tiêu đề của câu chuyện và các nhân vật được đặt tên trong bối cảnh phù hợp.

 

III. Cambridge English: Flyers (A2 Flyers)

Bài thi Phần Thay đổi trong bài thi 2018
Nghe Phần 5 Thí sinh sẽ không phải vẽ vật thể, thay vào đó các em sẽ viết  từ.
Đọc và Viết Tổng số câu hỏi của bài thi Bài thi bao gồm 7 phần thi với tổng cộng 44 câu hỏi thay vì 50 câu như trước đây.
Phần 3  Bảng từ vựng để các thí sinh chọn sẽ được đặt trước đoạn văn.
Phần 7 Đây là phần viết mới thay thế cho phần 2. Các em sẽ phải viết 1 câu chuyện dựa vào các bức tranh cho sẵn.
Nói Phần 1 Giám khảo sẽ hỏi họ tên đầy đủ và tuổi của thí sinh.
Phần 3 Giám khảo sẽ gợi ý tiêu đề của câu chuyện và các nhân vật được đặt tên trong bối cảnh phù hợp.

 

Nhập thông tin để nhận tư vấn miễn phí