• Đường Mỏ Bạch, TP Thái Nguyên
  • 0963 900 879 | 0392 900 879
  • hotro@jobs.edu.vn
HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE KHI THAM GIA THỰC TẬP NGHỀ HOẶC DU HỌC

HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE KHI THAM GIA THỰC TẬP NGHỀ HOẶC DU HỌC