• Đường Mỏ Bạch, TP Thái Nguyên
  • 0963 900 879 | 0392 900 879
  • hotro@jobs.edu.vn

Lớp IELTS Speaking 5.5+

Ngày đăng: 26/04/2019
Share Button

Hãy xem các bạn luyện tập IELTS Speaking với thầy Simon như thế nào nhé! 

Kênh Youtube của IEEP: youtube.com/channel/ieepcenterforforeignlanguages


Đăng ký khóa học