• Đường Mỏ Bạch, TP Thái Nguyên
  • 0963 900 879 | 0392 900 879
  • hotro@jobs.edu.vn

Giới thiệu khóa học IELTS Speaking cùng Simon Stafford

Ngày đăng: 07/05/2019
Share Button

Khóa học IELTS Speaking với thầy Simon Stafford, University of Manchester, England, chứng chỉ giảng dạy quốc tế CELTA.

Brought to you by IEEP Center for Foreign Languages.

In cooperation with Simon Stafford & Hai Nguyen.

Đăng ký khóa học